greenCSR – Learning for a better business er etableret af Kirsten Schmidt, fordi rigtig meget god og relevant viden venter på at blive brugt af flere. Jeg holder inspirationsoplæg og kurser, løser specifikke opgaver og deltager i udviklingsprojekter.

Jeg har mange års erfaring som projektleder og videnudvikler inden for miljøledelse, produktorienteret miljøindsats, Life Cycle Management og CSR. Jeg har arbejdet for danske og internationale virksomheder, organisationer og myndigheder samt deltaget i en lang række projekter.

Undervejs har jeg skrevet en phd i Bæredygtighed i organisationer, om sammenhængen mellem formaliserede systemer, som fx. miljøledelse, og hvordan medarbejderne sammen eller hver for sig skaber mening med indsatsen i tilknytning til deres eget arbejde. Eller nogle gange netop ikke gør det….

Derudover er jeg en erfaren underviser, kursusholder og vejleder/coach, hvilket jeg bl.a. bruger i mit arbejde som ekstern lektor på Aalborg Universitet.